Saker som håller på att födas just nu.

Det mesta jag gör sker i stunden, helt intuitivt. Det är så jag vill jobba. Det är så jag vill leva. Därför har jag här försökt samla det som händer i mitt huvud just nu som oftast tar form i föreläsningar, böcker, sociala medier, min app, coaching, BARS och workshops.

Någon minns mig som lärare, någon som chef, en annan som projektledare inom digitalisering. Någon ser mig som entreprenör och företagare. En tredje titulerar mig årets föreläsare, författare och musikskapare. Någon ropar dansare, andlig inspiratör och coach. Några kallar mig pappa, någon ”mitt ex”. Min partner kallar mig för sin stora kärlek. Jag själv kallar mig ingenting. Mitt främsta mål är bara att leva fullt ut här och nu. Och ju mer jag frigör mig från idén om ”mig själv” ju friare blir jag.