Fredsläger - Dag 1

Hur kunde jag anpassa mig så?

Hur kunde jag bli så gränslös?

Inte skydda mig själv men alla andra?

Hur kunde jag lägga så mycket tid och energi på att försöka förändra andra så jag själv blev sjuk?

Hur kunde jag tro att om jag bara älskade lite mer, ställde upp lite till, var lite mer snäll…då skulle allt ordna sig?